• Industrietor Rolltor

Chlazení potravin


Industrietor Spiraltor EFA-SST®
  • Industrietor Spiraltor EFA-SST®
  • Industrietor Spiraltor EFA-SST®
  • Industrietor Spiraltor EFA-SST®

EFA-SST®-ISO-60 jedním pohledem

  • Max. tepelná izolace s lamelami EFA-THERM
  • Hodnota U až 0,8 W/m2 K
  • 60 mm silný list vrat
  • Otevírání až 2,5 m/s
  • Zavírání až 1,0 m/s
  • Až 250.000 změn zatížení p.a.
  • Standardní konstrukční velikosti až š=6.000mm x v=6.000mm

Další informace

Konstantní teploty

Vrata EFA-SST®-ISO-60 se používají všude tam, kde musí být dodržovány konstantní nízké teploty, například v oblasti zásobování leteckých společností potravinami, Airline Catering. Pro zajištění trvalé kvality podávaných jídel je nutné konstantní a přesné chlazení. Právě vrata jsou zde citlivým přechodem mezi dvěma teplotními zónami.

Perfektní utěsnění

V zavřeném stavu zajišťuje termicky oddělená izolační lamela s dvojitými stěnami u vrat EFA-SST®-ISO-60 s dvojitým gumovým těsněním odpovídající izolaci. Z důvodu vysoké fluktuace zboží musí vrata v oblasti Airline Catering absolvovat příslušně mnoho operací otevírání. Přitom zabraňují vysoké rychlosti rychloběžných vrat EFAFLEX příliš silnou výměně teplot.