Ulehčete si práci a ozvěte se nám
Každý architekt i projektant se může spolehnout na naši podporu. Zájemcům o spolupráci jsou k dispozici naši specialisté s bohatými zkušenostmi s přípravou a realizací i těch největších zakázek, včetně těch speciálních. Navíc všechny potřebné údaje o našem portfoliu rychloběžných vrat, včetně informací o velikosti či materiálu, si můžete jednoduše stáhnout pomocí řešení BIMobject®.

  • Technická konzultace v oblasti průmyslových vrat
  • Individuální konzultace ve fázi projektování stavby
  • Součinnost při zakreslení vrat do projektu

Technická dokumentace

Kdo se o vás postará

Radek Soukup

Technik oddělení prodeje EFAFLEX

  • radek.soukup@efaflex.cz
  • +420 776 255 333, 381 201 361