Bezproblémové parkování – vrata parkovacích systémů

Vícepodlažní parkoviště, běžná parkoviště, parkování na okrajích i v centrech měst a centrální dopravní uzly. Parkovací systémy jsou v dnešní době opravdu různorodé, ale jedno mají společné – požadavky na zajištění bezpečnosti a variabilitu provedení. 

Neustále rostou nároky na ochranu proti vloupání a vandalismu, oddělení veřejného a soukromého prostoru a na maximální efektivitu využití prostoru. Spolehlivým řešením vjezdů a výjezdů jsou vrata EFAFLEX pro parkovací systémy. Ta všechny tyto nároky beze zbytku splňují a lze je bezpečně a rychle použít v různých prostorových podmínkách. 

Parkování: Vysoké požadavky na bezpečnost

Velké množství měst se z důvodu masivního nárůstu individuální dopravy spoléhá na různá řešení pro parkování automobilů, která vycházejí z místních podmínek. S novými způsoby zajištění parkování však přicházejí i další úkoly, které je třeba splnit. Města i soukromí investoři musejí řešit stále komplexnějšími požadavky na bezpečnost, například v podobě souhrnných ochranných opatření proti vloupání a vandalismu, nezbytného oddělení veřejného a soukromého prostoru a efektivního využívání dostupných zdrojů prostoru.

Součástí celkového uspořádání musí být i instalování únikových cest, které ale zároveň brání nežádoucímu přístupu. To je jediný způsob, jak zamezit neoprávněnému vniknutí a poškození majetku třetích osob. V této souvislosti představují vjezdy a výjezdy zvláštní bezpečnostní riziko: ponechávání prostorů bez dozoru dává neoprávněným osobám příležitost získat přístup k infrastruktuře parkovacích ploch, aniž by si toho někdo všiml. Další výzvou jsou rozměry vjezdů a výjezdů: architektonicky obtížně proveditelné bývají zejména velké otvory, které jsou zpravidla nezbytné.

Komplexní řešení požadavků v oblasti parkování

Ani náročné požadavky nejsou pro firmu EFAFLEX problém, protože se problematice veřejného parkování věnuje dlouhou dobu. Rychloběžná a bezpečná vrata mají pestré možnosti použití a dají se snadno přizpůsobit podmínkám pro dané parkovací místo. Na odbornost firmy EFAFLEX se nyní spoléhá i provozovatel čínského nákupního centra Harbin FUN², který si v procesu přísného výběrového řízení, podloženého expertizou firmy EFAFLEX, pořídil celkem dvanáctera vrata parkovacího systému.

Speciální řešení parkovacích systémů zahrnuje zejména rozsáhlé požadavky ve vztahu k bezpečnosti. Proto byla vrata EFAFLEX se zabudovanou účinnou ochranou proti vloupání integrována ve zmiňovaném nákupním středisku i do koncepce únikové cesty v případě požáru a katastrof.

Pro parkovací systém byla v tomto případě použita rychloběžná spirálová vrata (EFA-SST®), která spolehlivě zaručují bezpečnost a pohodlí při vjezdu i výjezdu z podzemního parkoviště. Vrata se otevírají rychlostí až dva metry za sekundu a zavírají rychlostí až jeden metr za sekundu, a to ihned po průjezdu vozidla. Vrata tímto způsobem budovu chrání před nechtěným vstupem a nepovolaným vozidlům brání vjet do budovy.

Zabudovaná varianta vrat firmy EFAFLEX si rovněž snadno poradila s nadprůměrnou šířkou otevírání pro vjezdy a výjezdy. Náklady na údržbu navíc zůstávají trvale nízké: na každý interval servisních prací připadá až 250 000 zátěžových cyklů. Díky uzamykacím mechanismům je také minimalizováno znečištění parkovacích garáží. Provozovatel nákupního střediska z uvedeného profituje v podobě nižších nákladů na zaměstnance, protože plochy určené pro parkování není třeba čistit tak často.

Na tomto příkladu je dobře vidět, že vrata parkovacího systému firmy EFAFLEX lze použít všude tam, kde jsou požadována výkonná a individuálně konfigurovatelná řešení s důrazem na bezpečnost a spolehlivost. 

 

Sdílet