BIM Object a digitalizace – rychlejší plánování

Digitalizace – téma, které mělo v posledních letech velký vliv na společenskou debatu o digitální budoucnosti průmyslu. Dopady celosvětové pandemie covid-19 pak její důležitost ještě zvýraznily a urychlily její pronikání do všech oblastí, stavebnictví nevyjímaje.

Významným hráčem na poli inovací je ve svém oboru i EFAFLEX, který se hledání nových a efektivních postupů intenzivně věnuje. Díky vlastnímu úspěšnému vývoji přináší nová řešení, která zjednodušují procesy pro zaměstnance i zákazníky a zvyšují tak efektivitu jejich každodenní práce. Naplňuje tím tak své heslo, které zní: “Digitalizaci chápeme jako šanci”.

BIM: Digitální vrata 

Díky své strategii zaměřené na digitalizaci EFAFLEX dokáže reagovat na změny v průmyslových odvětvích. Mezi zdařilé příklady pak patří „BIM“ (Building Information Modeling), který se zaměřuje na digitální změnu ve stavebnictví, kde zefektivňuje fázi plánování. O co přesně jde? BIM je metoda, při které se data budovy digitálně zaznamenávají a slučují do virtuálního modelu. Všichni, kdo se projektu účastní, mají aktuální přehled o důležitých stavebních faktorech, kam patří použité výrobky, jejich rozměry, umístění a materiály. A to se samozřejmě týká i rychloběžných vrat a jejich parametrů. 

pastedGraphic.png

Digitalizace pro rychlejší práci architektů

Své plánovací procesy digitalizuje stále více architektů, inženýrů a projektových kanceláří. Nové budovy jsou kompletně počítačově plánovány v 3D formátu. To umožňuje podrobné projektování ještě před zahájením reálné fáze výstavby a eliminuje drahé a časově nákladné chyby, kterým pak není nutné čelit později ve fázi instalace. Každý, kdo plánuje instalaci vrat EFAFLEX do své budovy, si může stáhnout datové záznamy jednotlivých sérií vrat a prostřednictvím platformy BIMobject je zadat do svého digitálního modelu budovy. 

Vrata EFAFLEX si architekti či projektanti  mohou stáhnout ve formě datového balíčku, kde naleznou veškeré potřebné informace. Kliknutím na libovolné pole lze pak požadované údaje integrovat přímo do projektových plánů v nejběžnějších formátech Revit, ArchiCAD a AutoCAD, vrata pak lze v modelu upravit do různých rozměrů podle záměrů investora. Práce v digitálním prostředí se tak opravdu vyplatí, protože přináší řadu výhod – plánování je jednodušší, rychlejší i přesnější. 

Další informace a BIMObject ke stažení naleznete zde.  

pastedGraphic_1.png

 

 

Sdílet