Co musí splňovat správná vrata pro potravinářství

Technologie zpracování potravinářských produktů se mění závratným tempem. Navyšují se výrobní kapacity, centralizuje se výroba, zpřísňují se hygienické nároky. Zatímco před sto lety převládaly drobné rukodělné výrobny z místních surovin na statcích doslova v každé vesničce, jedenadvacáté století se vyznačuje automatizovanými technologiemi s tlakem na maximální produktivitu práce a svozem surovin ze stále vzdálenějších oblastí.

Se surovinami se dnes manipuluje po nesrovnatelně delší dobu než dříve. Během dopravy, zpracování a balení se kvůli tomu významně zvyšuje nebezpečí kontaminace potravin. Má-li se výrobek dostat ke spotřebiteli v bezvadném a bezpečném stavu, je třeba se snažit rizika kontaminace co nejvíce omezovat.

Nejedná se přitom jen o využití vhodných technologických postupů a strojních zařízení, významnou cestou je i používání vhodných, hygienicky vyhovujících výrobních prostor. Legislativa sice nepředepisuje do všech detailů všechny požadavky, ale vždy požaduje, aby prostory nebyly zdrojem kontaminace a neohrožovaly bezpečnost potravin. Nežádoucí jsou především jakákoliv nepřístupná místa a tajemná zákoutí, u nichž nelze garantovat reprodukovatelně dokonalou čistitelnost.

Na úspěšné prevenci kontaminace výrobních prostor se podílí také vrata EFA-SRT® EC od firmy EFAFLEX, vyvinutá speciálně pro potravinářský průmysl. Zkratka „EC“ v tomto případě znamená „Easy Clean“ čili „snadno čistitelné“. Jedná se o vrata nekontaktní, snadno omyvatelná a odolná vůči čisticím a dezinfekčním prostředkům, vhodná i do výrob, které kladou nároky na co nejvyšší účinnost čisticích a dezinfekčních prostředků.

Design vrat EFA-SRT® EC maximálně zohledňuje požadavky na vhodnou geometrii tvarů, čistitelnost a snadnou dostupnost nejen vnějších povrchů, ale i povrchů vnitřních, například díky možnosti snadného uvolnění uzávěrů vík rámů a jejich odklopení. Rám vrat je vyroben z potravinářské nerezavějící oceli a elastický závěs z tkaniny vhodné pro použití v potravinářském průmyslu. Vrata samotná nejsou zdrojem žádné kontaminace, jako je například samovolný únik maziv či jiných náplní.

Významnou vlastností vrat EFAFLEX je jejich mimořádná rychlost pohybu při otevírání a zavírání, a tím minimalizace času, po který vrata zůstávají otevřená. Při rychlém otevření a zavření vrat se nestačí změnit proudění vzduchu, čímž se minimalizuje nejen případná ztráta tepla, ale především nežádoucí kontaminace bakteriemi a plísněmi. Funkční výhodu vrat EFAFLEX coby hygienické clony lze nalézt především v prostorách s řízenou kvalitou a prouděním vzduchu, kde se má zamezit mísení vzduchu mezi dvěma prostorami s odlišnými hygienickými požadavky (např. mezi hygienickou a nehygienickou zónou).

A v neposlední řadě je třeba k benefitům vrat EFAFLEX připočíst možnost volby několika různých způsobů ovládání jejich automatického chodu, nejen coby minimalizace kontaminace (žádné kliky – žádná madla), ale také coby eliminace špatných lidských návyků, jako je nezavírání dveří.

Funkční výhody vrat EFAFLEX pro potravinářské provozy umějí ocenit jak velké potravinářské společnosti MADETA nebo BUDĚJOVICKÝ BUDVAR, tak i menší lokální výrobci, jako je třeba rodinná firma MALÝ VINAŘ. Úspěšné instalace u významných firem jsou potvrzením, že rychloběžná vrata EFAFLEX zdárně drží krok s novými potravinářskými trendy a s neustále se zpřísňujícími hygienickými požadavky.

Sdílet