Jak vratit tvorbě námrazy a ledu v chladírenských provozech

Chladírenské a mrazírenské objekty provozuje v České republice na tisíc firem. Záběr jejich činnosti je pestrý, jedné věci se ale bez ohledu na svou velikost musejí věnovat všechny – boji proti tvorbě námrazy a ledu, kterou způsobuje kondenzace vlhkosti z proudění teplého vzduchu v chlazených provozech.

Námrazy a led totiž způsobují výrazné ekonomické ztráty – zvyšují náklady na energie, snižují produktivitu provozu, negativně ovlivňují vlastnosti obalů a snižují i bezpečnost na pracovišti. Zabranit jejich tvorbě je nejvyšší prioritou provozovatelů chladicích hal i ekonomickou nutností.

Když led škodí

Námraza a led na skladovaných potravinách přináší degradaci jejich obalů a nutnost balit je do nových, námraza na podlahách zvyšuje nebezpečí úrazu a snižuje i rychlost manipulace. Vznikem ledu a námrazy prudce klesá produktivita práce a výkonnost.

Vinou nadměrné tvorby ledu a námrazy dochází ke zpomalování logistických procesů a i taková banální věc, jako je třeba naskenování čárového kódu na obalu, se stává těžko řešitelným problémem. Kromě nutnosti přebalit potraviny do nových obalů tak musí proběhnout i kompletní odmrazení chladicích prostor.

Po dobu odstávky neplní chladicí hala svou primární funkci, a navíc je pro její odmrazení potřeba přítomnost pracovníků, kteří se nemohou věnovat jiné práci. Odmrazení a opětovné nachlazení haly na požadovanou teplotu stojí mnoho energie a zvyšuje náklady na provoz skladu. Pro provozovatele chladicích hal tak platí jednoduchá úměra – čím rychlejší je tvorba námrazy, tím častěji se musí haly odmrazovat.

Jak minimalizovat tvorbu námrazy a ledu v chladírenských provozech

Námrazu způsobuje, jak je uvedeno výše, proudění teplého vzduchu v chlazených prostorách. Rozdílný obsah vody v okolním vzduchu a vzduchu v chladicí hale způsobuje kondenzaci vody, která se v chladném prostředí mění na sníh, led nebo mlhu. Zcela zabranit proudění vzduchu nejde, jde ho však omezit na minimum. Základem jsou správně izolovaná vrata, která mají tu nejvyšší rychlost a otevírají se jen na nezbytnou dobu, nepřimrzají a zároveň dokážou spolehlivě pracovat v extrémních podmínkách.

Rychloběžná spirálová vrata EFA-SST® TK-100

Rychloběžná spirálová vrata EFA-SST® TK-100

EFAFLEX pro chladírny

Taková vrata pro své zákazníky vyvinul EFAFLEX. Nesou označení EFA-SST TK 100 a přesně se hodí do silně frekventovaných otvorů chladíren a mrazíren, protože jsou výjimečně rychlá, perfektně izolují a šetří energii. Na rozdíl od konkurenčních vrat se dají montovat z obou stěn provozu – ze „studené“ i „teplé“ strany podle přání zákazníka.

Vrata pro chladírny a mrazírny se vyznačují vynikajícím vertikálním a horizontálním utěsněním a celou řadou speciálně vyvinutých detailů. Mezi ty patří například topné pásy, které zabraňují přimrzání vrat, ale přitom neuvolňují teplo do chlazených prostor.

Samozřejmostí je bezproblémový a rychlý servis (nejen) pro chladírny, prováděný zaměstnanci společnosti. Výroba náhradních dílů probíhá v České republice a většina jich je vyrobena do 24 hodin.

Máte zájem o vrata EFAFLEX do svého provozu? Kontaktujte nás.