Jak ušetřit třetinu nákladů za energie

Jihostroj je průmyslová firma se 104letou tradicí, jejíž strategie je založena na vlastním vývoji, výrobním programu a globálních trzích. Úspěšně pronikla na světové trhy hydrauliky a letecké techniky, od USA přes Evropu a Izrael až po Jižní Koreu. Je tak spolehlivým partnerem výrobců letadel, automobilů i zemědělských strojů a další mobilní techniky. Kromě důrazu na inovace a rozšiřování globální spolupráce v obchodní oblasti se v Jihostroji zaměřili také na úspory stále dražších energií. Součástí celkového řešení energetických úspor výrobní haly ve Velešíně byla i instalace osmera rychloběžných vrat EFAFLEX. Ta byla vyvrata na základě dlouhodobé spolehlivosti a rychlosti, vlastností, které tato vrata vykazují v dalších provozech firmy a také v týneckém závodě JAWA, jenž k Jihostroji kapitálově patří. Výsledkem rekonstrukce je tak celková úspora energií ve výši 35 %, představující významné částky ušetřené z firemního účtu.

Izolace opláštění a zateplená vrata

Jak to v Jihostroji dokázali? Na počátku bylo rozhodnutí o rekonstrukci výrobní haly ve Velešíně, kde vznikají komponenty pro letecký průmysl. Výrobní hala dostala 12cm izolaci a nové opláštění, na střechu přišla nová střešní krytina a úpravou prošly také vstupy do haly. V době před rekonstrukcí byla používána běžná plechová vrata, která sloužila jak manipulační technice, tak i lidem pro vstup do haly. To se při rekonstrukci změnilo a do opláštění budovy bylo osazeno čtvero zateplených rychloběžných vrat EFAFLEX s označením EFX-SST a byly zřízeny nové personální vchody.

"Rapidně rostoucí náklady na energie musí řešit všechny firmy. My jsme se rozhodli pro rekonstrukci stávající výrobní haly, kde jsme zateplili opláštění budovy a u vstupu manipulační techniky osadili rychloběžná vrata EFAFLEX, se kterými máme z našich provozů dlouhodobě pozitivní zkušenosti. Výsledek v podobě úspor předčil naše očekávání – nyní máme náklady na energie o 35 % nižší. Ke snížení nákladů přispěje i nová fotovoltaická elektrárna na střeše haly. A za zmínku stojí i fakt, že vrata také dobře vypadají."
Jan Kříha, Jihostroj, a.s.

V rámci rekonstrukce byly zmenšeny stavební otvory pro instalaci vrat na míru současným potřebám a osazena rychloběžná vrata. Vytvořením samostatných vchodů pro pracovníky se zase zvýšila bezpečnost na pracovišti, protože se oddělil provoz manipulační techniky od pohybu osob. Odpadlo také zbytečně zdlouhavé ruční otevírání a zavírání vrat.

Po ukončení rekonstrukce došlo k úctyhodné 35% úspoře energií, ke které významnou měrou přispívají rychloběžná vrata EFAFLEX. Ta byla vyvrata právě pro rychlost otevírání a zavírání, která dosahuje až 2,5 m/s a osvědčila se již v jiných provozech Jihostroje. Výběr vrat EFAFLEX tak byl pro majitele firmy jasnou volbou. A proč v Jihostroji chtěli rychloběžná vrata? Protože právě rychlost otevírání a zavírání vrat má na šetření energiemi významný podíl. Čím rychleji se vrata otevírají a zavírají, tím méně tepla z hal uniká. Platí to samozřejmě i obráceně – pokud v halách pomalu otevíráte a zavíráte, což se u pomalých sekčních vrat děje běžně, uniká vám cenné a především draze vyrobené teplo. Proto je ekonomicky výhodné mít rychloběžná vrata, která se rychle zavřou, a navíc mají v porovnání se sekčními vraty mnohem delší životnost. Dalším benefitem venkovních vrat je fakt, že jsou konstruována na vysoké zatížení. Proto během jednoho roku zvládnou 250 tisíc otevíracích cyklů, což jsou vyšší jednotky stovek otevření každý den. K dalšímu snižování plateb za energie přispěje i nová fotovoltaická elektrárna na střeše haly.

Lepší pracovní prostředí a rychlejší logistika

Není to však jen úspora energií, s čím jsou po rekonstrukci v Jihostroji spokojeni. Díky novému uspořádání vnitřních prostor a osazení čtverem vnitřních vrat EFAFLEX EFX-STR-L došlo ke zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců. Rychlé otevírání a zavírání vnitřních vrat odstranilo častý průvan, a zvýšil se tak tepelný komfort pracovníků na pracovišti. Díky rychloběžným vratům se také zrychlily logistické procesy. Nikdo už nemusí ručně zavírat a otevírat stará vrata a může se věnovat své práci. I zde byla rozhodujícím faktorem pro výběr vrat jejich rychlost a výdrž. V případě vrat EFX-STR-L je roční garance až 150 tisíc otevíracích cyklů rychlostí 2 m/s.

"Rekonstrukce výrobní haly v Jihostroji byla velkou příležitostí pro naše vrata, která mezi průmyslovými vraty dosahují nejvyšší rychlosti otevírání a zavírání. V době rostoucích cen energií je totiž tato rychlost čím dál důležitější. Pokud máte pomalá vrata, zbytečně vám unikají drahé energie a platíte podstatně větší sumy. Výběr rychloběžných vrat je tedy velmi rozumnou volbou, která šetří firemní účet."
Ladislav Mašek, EFAFLEX

Bezpečný provoz

Kromě úspor se při rekonstrukci myslelo i na zvýšení bezpečnosti. Proto se vedle vybudování samostatných personálních vchodů instalovala před rychloběžnými vraty indukční smyčka. Ta je zapuštěná do země před vraty a otevírá je jen v případě pohybu manipulační techniky směřující do nebo z haly. Nereaguje na běžný provoz před nebo za vraty, a zabraňuje tak jejich zbytečnému otevírání.

Zajímavosti

K bezpečnosti a plynulosti provozu přispívá indukční smyčka, která je zapuštěná do země před vraty. Vrata otevírá jen v případě pohybu manipulační techniky směřující do nebo z haly. Nereaguje na běžný provoz před nebo za vraty, a zabraňuje tak jejich zbytečnému otevírání.

Jihostroj

Globálně působící firma s českou vlastnickou strukturou a vlastním výrobním programem sídlí v jihočeském Velešíně.
Založení firmy se datuje do roku 1919, kdy firma vznikla pod názvem JEVAN.
Jihostroj je partnerem výrobců letadel, automobilů i zemědělských strojů a další mobilní techniky.
Firma je certifikována dle norem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 5001 a má rovněž platné certifikáty opravňující k výrobě a službám speciálních procesů pro letecký průmysl NADCAP, EASA 21, EASA 55 a EASA 145 a řadu oprávnění od světových zákazníků.
Jihostroj také drží kapitálovou účast ve společnosti JAWA Moto, s.r.o., v Týnci nad Sázavou.

EFAFLEX v Jihostroji

Celkem osmero rychloběžných vrat, z toho čtvero vnitřních a čtvero vnějších.
4× zateplená vrata EFA-SST Premium s roční garancí až 250 tisíc otevíracích cyklů a rychlostí otevírání 2,5 m/s.
4× rolovací vrata EFA-STR-L, vnitřní vrata pro vysoké zatížení s rychlostí otevírání 2 m/s a roční garancí až 150 tisíc otevíracích cyklů.

Proč mít vrata od Efaflexu

 1. Unikátní rychloběžný vratový systém
 2. Nejrychlejší vrata na trhu
 3. Možnost výběru z 65 typů vrat
 4. Certifikace vrat pro jednotlivé segmenty
 5. Individuální velikost vrat
 6. Výroba největších vrat na trhu se zvýšenou odolností proti větru
 7. Dokonalé těsnění vrat
 8. Splnění individuálních požadavků pro každý výrobní prostor
 9. Výroba vrat přímo v České republice
 10. Spolehlivý provoz při počtu až 250 tisíc cyklů za rok
 11. Vlastní servis zajišťovaný přímo pracovníky Efaflexu
 12. Výroba většiny náhradních dílů do 24 hodin