Vnitřní oznamovací systém EFAFLEX – CZ s.r.o.

Oznámení o možném protiprávním jednání lze učinit písemně i ústně prostřednictvím platformy NNTB, a to na odkaze www.nntb.cz/c/aojfi1ca 

EFAFLEX – CZ s.r.o. přijímá a vyřizuje oznámení podaná zaměstnanci nebo jinými osobami, které pro EFAFLEX – CZ s.r.o. vykonávali nebo vykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo oznámení podaná dodavateli či smluvními partnery.

Externí oznamovací systém v ČR

Oznámení o možném protiprávním jednání lze učinit též externě, prostřednictvím zabezpečeného formuláře pro učinění oznámení Ministerstva spravedlnosti, a to na webových stránkách https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/