PRANTL Masný průmysl s.r.o. – rychloběžná vrata v masném průmyslu

Tradice výroby masných výrobků má v Žirovnici dlouhou tradici, která sahá až do 19. století. Na tu v roce 1992 navázal Jan Prantl, který v tomto roce restituoval podnik Masný průmysl. V průběhu následujících let došlo k významným investicím do rozvoje a specializace výroby, jež přinesly nabídku široké škály masných výrobků. Součástí moderního výrobního a skladovacího areálu v Žirovnici a Počátkách je i 33 kusů rychloběžných vrat EFAFLEX, včetně těch, která jsou určena pro moderní potravinářské provozy.

Masné výrobky nejvyšší kvality

Současný výrobní program nabízí zákazníkům pestrou paletu produktů. Mezi ty nejvýznamnější patří výroba masných specialit a šunek. Podnik Prantl Masný průmysl s.r.o. klade důraz na bezpečnost a zdravotní nezávadnost výrobků a je držitelem certifikátu International Food Standard (IFS). V potravinářských provozech tak musejí být splněny nejvyšší hygienické nároky, a proto je třeba, aby veškeré vybavení tyto požadavky splňovalo. To se samozřejmě týká i průmyslových vrat, bez kterých se moderní provozy neobejdou. Od roku 2011 si proto v žirovnickém závodě do těchto prostor vybrali 23 kusů rychloběžných rolovacích vrat EFA SRT-EC, která i ty nejvyšší hygienické nároky splňují.

"Náš podnik historicky patří k tradičním výrobcům fermentovaných trvanlivých masných výrobků. Při jejich výrobě klademe důraz na zachování tradičního způsobu výroby, který těmto výrobkům dává nezaměnitelnou chuť a aroma. Nedílnou součástí naší výroby jsou i vysoké nároky na splnění všech hygienických nároků. Proto jsme do našich provozů vybrali právě vrata EFAFLEX, která všechny požadavky beze zbytků splňují, a navíc jsou rychlá a spolehlivá."
Ing. Milan Krupica, PRANTL Masný průmysl

Vrata pro potravinářské provozy

Mezi hlavní přednosti těchto vrat patří jejich certifikace pro potravinářské provozy, spolehlivost, rychlost otevírání a v neposlední řadě také snadné čištění. To ostatně napovídá už zkratka EC v názvu vrat – easy clean (snadné čištění). K dalším kladům patří nerezové provedení vrat, díky kterému jsou vrata odolná i proti čisticím prostředkům. Navíc tato vrata dosahují rychlosti až 2 m/s a nabízejí garanci 150 tisíc cyklů ročně.

"Na vrata do potravinářství jsou z pochopitelných důvody kladeny ty nejvyšší požadavky. Vrata EFAFLEX EFA SRT-EC jsou pro potravinářské provozy certifikovaná. Jsou také odolná, spolehlivá a díky své speciální konstrukci se i snadno čistí. Proto jsou tato vrata stále častější volbou potravinářských firem do jejich provozů, stejně jako ve firmě PRANTL Masný průmysl."
Vladimír Poledna, EFAFLEX

Rychlá zateplená vrata pro úsporu energií

Kromě vrat pro potravinářství našla ve firmě PRANTL Masný průmysl s.r.o. své uplatnění i další vrata od společnosti EFAFLEX. Ve skladovací prostorách na nakládací rampě v Počátkách se instalovala zateplená rychloběžná vrata EFA-SST L-Premium. Zásluhou velmi kvalitní izolace a rychlosti otevírání až 2,5 m/s vrata přispívají k úspoře energií. Díky zateplení a faktu, že vrata jsou otevřená jen po nezbytně dlouhou dobu, se nevyvětrá teplo uvnitř haly.

Kromě těchto vrat se pak instalovala ještě patera vrata EFA-SST Essential s roční garancí 100 tisíc cyklů a čtvera zateplená vrata SST-L-ECO v nerezovém provedení. Vrata dosahují rychlosti otevírání až 1,5 m/s s roční garancí 200 tisíc otevíracích cyklů a jsou součástí chladírenského provozu.

PRANTL Masný průmysl

Založen v roce 1992, patří k tradičním výrobcům uzenin.
Navazuje na tradici zpracování masa, která sahá až do 19. století.
Nabízí pestrou škálu masných výrobků s prioritou výroby masných výrobků a šunek.
Jeho výrobky znají zákazníci v ČR i sousedních zemích.
Podnik má zpracovanou politiku společnosti v oblasti bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti výrobků, je držitelem certifikátu International Food Standard (IFS).

EFAFLEX ve firmě PRANTL Masný průmysl

První vrata instalována v roce 2011.
Celkem 33 ks vrat ve výrobním areálu v Žirovnici a skladovacím areálu v Počátkách.
23 kusů EFA SRT-EC pro potravinářské provozy s rychlostí otevírání až 2 m/s a roční garancí 150 tisíc cyklů ročně.
1 kus EFA-SST L-Premium s rychlostí otevírání až 2,5 m/s a roční garancí až 250 tisíc otevíracích cyklů.
5 kusů EFA-SST Essential s rychlostí otevírání až 0,5 m/s a roční garancí 100 tisíc otevíracích cyklů.
4 kusy EFA-SST-L-ECO, zateplená, v chladírenském provozu, s rychlostí otevírání až 1,5 m/s a roční garancí 200 tisíc otevíracích cyklů.

Proč mít vrata od Efaflexu

 1. Unikátní rychloběžný vratový systém
 2. Nejrychlejší vrata na trhu
 3. Možnost výběru z 65 typů vrat
 4. Certifikace vrat pro jednotlivé segmenty
 5. Individuální velikost vrat
 6. Výroba největších vrat na trhu se zvýšenou odolností proti větru
 7. Dokonalé těsnění vrat
 8. Splnění individuálních požadavků pro každý výrobní prostor
 9. Výroba vrat přímo v České republice
 10. Spolehlivý provoz při počtu až 250 tisíc cyklů za rok
 11. Vlastní servis zajišťovaný přímo pracovníky Efaflexu
 12. Výroba většiny náhradních dílů do 24 hodin