APTAR CZECH REPUBLIC – spolehlivá logistika začíná u rychloběžných vrat

Výrobky společnosti Aptar máme na očích každý den, i když si to málokdo z nás uvědomuje. Ve Čkyni totiž vyrábějí šroubové uzávěry a uzávěrové systémy z umělých hmot pro péči o tělo a domácnost, nápoje a potraviny. Vyrábí jich opravdu celou řadu – uzávěry šroubovací, narážecí, dávkovací, tubové, disc top a flip top uzávěry s ventilkem nebo bez něj. A pokud je klientův požadavek atypický, vytvoří a vyrobí vlastní formu přesně podle jeho zadání. To samé platí i pro vrata EFAFLEX, která ve čkyňském závodě mají. Zákazníci si mohou vybírat z 65 typů vrat, a pokud žádná nevyhovují specifickým požadavkům provozu, ve společnosti EFAFLEX vyvinou vrata přesně na míru. 

Vrata, která spolehlivě slouží 25 let

Spolupráce mezi společnostmi APTAR a EFAFLEX začala už před čtvrtstoletím. To byla do provozu osazena první vnitřní rychloběžná vrata řady SRT, která fungují dodnes. Vrata spolehlivě sloužila od prvního otevření, a tak byla při dalším rozšiřování výroby a skladů a potřebě osadit do nových prostor další vrata volba jasná – opět se osazovala spolehlivá rolovací vrata EFAFLEX-SRT. Ta mají kromě spolehlivosti i garantovaný roční počet 250 tisíc otevíracích cyklů a rychlost otevírání až 2 m/s. Celkem tak ve čkyňském výrobním areálu funguje už patero těchto vnitřních rolovacích vrat. 

Když jsme před 25 lety instalovali první vrata EFAFLEX, rozhodně nás nenapadlo, že budou sloužit ještě ve dvacátých letech 21. století. Jejich spolehlivost, rychlost i dlouhá životnost rozhodly o tom, že při rozšiřování našich výrobních a skladových prostor byla vrata EFAFLEX první a jasnou volbou, a proto jsou osazena i na dalších místech našeho výrobního areálu. K naší plné spokojenosti.

Petr Vincík, APTAR CZECH REPUBLIC

Spolehlivá vrata pro logistický stan

Ve Čkyni ale nemají jen vnitřní rolovací vrata. V jejich areálu totiž najdete jinde málo vídanou věc – logistický stan. Ten je temperovaný a před zahájením provozu byl osazen pomalými posuvnými vraty. Během následující doby se ukázalo, že se nejednalo o správnou volbu. Nízká rychlost vrat způsobovala zbytečně vysoké úniky tepla a to při vysokém růstu cen energií znamenalo také rostoucí náklady. Na základě dobrých zkušeností s vnitřními vraty EFAFLEX bylo rozhodnuto o vyzkoušení i venkovních vrat této značky. Pro stan byla vybrána spirálová vrata EFA-SST ECO s odlehčenou konstrukcí, aby stan zbytečně nezatěžovala. V denním provozu se tato vrata osvědčila, fungovala spolehlivě, a navíc se významně snížily úniky tepla z temperovaného stanu, což znamenalo znatelný ekonomický přínos a zvýšení tepelného komfortu zaměstnanců. Proto se stejným typem vrat následně osadil i druhý logistický stan. 

Rychloběžná vrata pro přechodovou komoru

Na základě spokojenosti s fungováním našla ve společnosti APTAR uplatnění i další vrata EFAFLEX. Konkrétně ve skladovacích prostorech ve dvou přechodových komorách. Tam byla instalována vrata EFA-SST ECO a EFA-SRT Premium. Přechodová komora slouží k zamezení úniků tepla mezi vnějším a vnitřním prostředím. Funguje také jako ochrana proti zanášení nečistot a prachu. Princip fungování přechodové komory je jednoduchý – na obou stranách instalujete rychloběžná vrata. Po vstupu do komory za sebou první dveře rychle zavřete a potom můžete otevřít ta druhá. Díky tomu jsou vždy jedna vrata zavřená, a proto v tomto prostoru nevzniká průvan, vzduchem nepoletují nečistoty ani neutíká draze vyrobené teplo. 

Ve čkyňském areálu, stejně jako v řadě dalších firem, se vrata EFAFLEX dlouhodobě osvědčují. Je to díky jejich spolehlivosti, rychlosti i dlouhověkosti. Pro své přednosti jsou instalována na řadě míst, včetně dvou přechodových komor, kde hraje nejvýznamnější roli právě vysoká rychlost vrat a jejich spolehlivost. Díky tomu mají ve společnosti APTAR i nižší účty za energie a jistotu, že do čistých provozů nebudou zanášeny nečistoty a prach.

Ladislav Mašek, EFAFLEX

Přechodová komora ale plní svou funkci jen tehdy, pokud jsou z obou stran instalována rychloběžná vrata. Často se bohužel stává, že se do přechodové komory instalují místo rychloběžných vrat ta sekční. Zpočátku se to jeví jako výhodná investice, při běžném provozu se ale ukáže jako hodně drahá. Proč? Pomalé otevírání a zavírání sekčních vrat zdržuje (a ve výsledku i zdražuje) logistické procesy. Navíc zaměstnanci, aby nemuseli zbytečně dlouho čekat, často přestanou dodržovat pravidlo jedněch zavřených dveří a nechají oboje vrata otevřená. Tím vzniká průvan, který rychle vyvětrá draze získané teplo a samozřejmě přinese do provozu i nečistoty a prach. V konečném důsledku se sníží i tepelný komfort zaměstnanců na pracovišti.  

A co ještě mají ve čkyňském APTARU? EFAFLEX kromě zmiňovaných rychloběžných vrat zajistil také instalaci dvou vzduchových clon a také výměnu sekčních vrat na nakládacích rampách za dvoje vrata EFAFLEX-SST-Essential. V roce 2024 je v plánu další obměna dosluhujících vrat za vrata EFAFLEX. Vrata EFAFLEX tak postupně nahrazují stávající dosluhující sekční vrata, která mimo jiné nevyhovují provozu pro svou pomalost. 

APTAR CZECH REPUBLIC

Vyrábí a dodává šroubové uzávěry a uzávěrové systémy z umělých hmot pro péči o tělo a domácnost, nápoje a potraviny. 
Výrobní závod se nachází ve Čkyni v Jihočeském kraji nedaleko Vimperka.
Klienty společnosti jsou renomované značky. 

EFAFLEX ve firmě APTAR

Ve výrobním areálu je celkem 10 ks rychloběžných vrat EFAFLEX.
První vrata byla instalována před 25 lety.
5 ks vysoce spolehlivých rychloběžných vrat EFAFLEX EFA-SRT s garantovaným ročním počtem 250 tisíc otevíracích cyklů a rychlostí otevírání až 2 m/s ve vnitřních prostorách (z toho 3 v přechodových komorách).
2 ks rychloběžných vrat EFA-SST-Essential na nakládacích rampách s rychlostí otevírání až 0,5 m/s a roční garancí až 100 tisíc otevíracích cyklů.
2 ks vrat do logistického stanu v provedení EFA-SST-L ECO.
Dvě přechodové komory s rychloběžnými vraty EFAFLEX:
první komora – přechod z vnějšího prostředí do skladovacích prostor, 1 ks SST-ECO a 1 ks EFA-SRT,
druhá komora – přechod ze skladovacích prostor do prostor čisté výroby, 2 ks EFA-SRT.
Sdílet

Zajímavosti

 Ve společnosti APTAR CZECH REPUBLIC mají v provozech dvě přechodové komory s rychloběžnými vraty, které zabraňují únikům tepla a také průniku prachu a nečistot do vnitřních prostor. 

Proč mít vrata od Efaflexu

 1. Unikátní rychloběžný vratový systém
 2. Nejrychlejší vrata na trhu
 3. Možnost výběru z 65 typů vrat
 4. Certifikace vrat pro jednotlivé segmenty
 5. Individuální velikost vrat
 6. Výroba největších vrat na trhu se zvýšenou odolností proti větru
 7. Dokonalé těsnění vrat
 8. Splnění individuálních požadavků pro každý výrobní prostor
 9. Výroba vrat přímo v České republice
 10. Spolehlivý provoz při počtu až 250 tisíc cyklů za rok
 11. Vlastní servis zajišťovaný přímo pracovníky Efaflexu
 12. Výroba většiny náhradních dílů do 24 hodin

Galerie

Chci vědět více