Hasičský sbor ČT a rychloběžná vrata

Hasičský záchranný sbor České televize byl zřízen již v roce 1971, a brzo tak oslaví půlstoletí svého fungování. Do vlastní budovy hasičské stanice v blízkosti areálu ČT se přestěhoval po 10 letech od zahájení své činnosti a na stejném místě sídlí dodnes. Od počátku roku 2017 jsou pak součástí vybavení stanice i rychloběžná vrata EFAFLEX, která byla vybrána ve výběrovém řízení.

Proč HZS ČT vznikl

Hasičský záchranný sbor České televize byl zřízen na pokyn Městské správy Sboru PO. Důvodů pro vznik samostatného sboru bylo hned několik. Nejvýznamnějším byla požární složitost areálu na Kavčích horách a nutnost zabezpečit jeho požární ochranu. To ale nebyl jediný důvod. Mezi další důležité úkoly patřilo (a stále patří) zajištění podmínek požární ochrany při výrobě televizních pořadů v interiérech i exteriérech i dohled nad požárně nebezpečnými činnostmi při rekonstrukcích v objektech České televize.

Ani to ale není vše, co tento sbor zajišťuje. Je také součástí integrovaného záchranného systému (IZS) České republiky a zajišťuje úkoly IZS v obvodu hlavního města Prahy podle platného požárního poplachového plánu hlavního města. Ročně tak hasiči tohoto sboru vyjíždějí v průměru k 240 případům, se svou technikou zasahovali i při katastrofálních povodních v letech 1997 a 2002.

Hasičské záchranné stanice jsou přesně tím místem, kde nejlépe vyniknou přednosti vrat EFAFLEX. Těmi jsou rychlost otevírání vrat a spolehlivý provoz včetně možnosti jejich rychlého otevření bez zbytečných prodlev v případě jakékoli poruchy. Proto nás opravdu těší, že si Hasičský záchranný sbor ČT vybral mezi všemi podanými nabídkami právě vrata EFAFLEX a ocenil jejich přednosti.

Matěj Babák, EFAFLEX

Vysoká profesionalita sboru a jeho časté nasazování do náročných akcí klade také vysoké nároky na vlastní techniku i na vybavení zázemí. I proto bylo před několika lety vypsáno výběrové řízení na instalaci rychloběžných vrat. Přihlášení zájemci museli splnit řadu náročných kritérii, kde mezi ta nejdůležitější patřila příznivá cena vrat, jejich rychlost a spolehlivost. Všechny kladené požadavky nejlépe splnila vrata EFAFLEX.

Rychlá a spolehlivá vrata za příznivou cenu

Celkem tak bylo v rámci této zakázky postupně osazeno 9 rychloběžných vrat. Osmero vnějších vrat EFA-SST Essential bylo instalováno na vnějším plášti hasičské záchranné stanice. Jedna vnitřní vrata SRT-L Premium jsou pak uvnitř hlavní budovy České televize.

A proč padla volba zrovna na vnější vrata EFA-SST Essential? Kromě nejpříznivější nabídnuté ceny to byla také podstatně vyšší rychlost otevírání vrat oproti původním, rolovacím vratům. Po rychlosti dalším plusem je i prověřená spolehlivost vrat EFAFLEX. Mezi klady nabídky patřila také možnost rychlého nouzového otevření. Bylo totiž třeba nahradit starý a časově nevyhovující systém, kdy se odblokování vrat provádělo zdlouhavě klikou. Nová vrata také díky instalaci průhledových lamel výrazně zvýšila prosvětlenost vnitřních prostor hasičské stanice.

Celá zakázka byla provedena na klíč přesně podle požadavků výběrového řízení a potřeb hasičské záchranné stanice. Součástí dodávek totiž nebyla jen instalace spolehlivých rychloběžných vrat, ale i řada dalších úprav v režii dodavatele. Mezi ně patřila i demontáž stávajících vrat, úprava nosných konstrukcí, snižování průchozí výšky překladem ze zateplených lamel i trasování nových rozvodů včetně jejich revize. Za necelé tři týdny práce bylo vše hotovo a pracovníci stanice nyní mají díky průhledovým lamelám lepší světelné podmínky v interiérech a jistotu, že vrata se v případě výjezdu otevřou skutečně rychle.

HZS ČT

HZS ČT byl zřízen zřizovací listinou v roce 1971 na pokyn Městské správy Sboru PO.
Od roku 1981 sídlí v ulici Na Rovinách vedle areálu České televize.
HZS ČZ zabezpečuje požární ochranu v areálu ČT na Kavčích horách i při výrobě TV pořadů v interiérech i exteriérech.

EFAFLEX v HZS ČT

V HZS ČT je celkem 9 rychloběžných vrata EFAFELX.
8× vnější vrata EFA-SST Essential, rychloběžná vrata s rychlostí otevírání až 2,5 m/s a 200 tisíci garantovanými počty otevíracích cyklů ročně.
Díky vratům s lamelami z čirého akrylového skla jsou v interiérech stanice mnohem lepší světelné podmínky.
1× vnitřní vrata SRT-L Premium, rychloběžná rolovací vrata s možností velkého zatížení. Jsou umístěna uvnitř hlavní budovy České televize.
Sdílet

Proč mít vrata od Efaflexu

 1. Unikátní rychloběžný vratový systém
 2. Nejrychlejší vrata na trhu
 3. Možnost výběru z 65 typů vrat
 4. Certifikace vrat pro jednotlivé segmenty
 5. Individuální velikost vrat
 6. Výroba největších vrat na trhu se zvýšenou odolností proti větru
 7. Dokonalé těsnění vrat
 8. Splnění individuálních požadavků pro každý výrobní prostor
 9. Výroba vrat přímo v České republice
 10. Spolehlivý provoz při počtu až 250 tisíc cyklů za rok
 11. Vlastní servis zajišťovaný přímo pracovníky Efaflexu
 12. Výroba většiny náhradních dílů do 24 hodin

Galerie

Chci vědět více