Leifheit Blatná – když rychloběžná vrata pomáhají v provozu

Již přes 60 let patří společnost Leifheit ke špičce výrobců potřeb do domácnosti. Díky svému inovativnímu přístupu a rozšiřování nabídky produktů dnes výrobky této firmy znají zákazníci v 80 zemích světa. V roce 1995 se část produkce začala vyrábět také v jihočeském městě Blatná. Od roku 2015 jsou součástí výrobního areálu i rychloběžná vrata EFAFLEX, kterých je již jedenáctero. Cesta rychloběžných vrat do Blatné ale rozhodně nebyla přímočará, protože v původním projektu se počítalo jen se sekčními vraty. 

Pomalá a málo spolehlivá sekční vrata

Když se výrobní závod v Blatné budoval, projektanti v něm naplánovali umístění sekčních vrat. To je u mnoha provozů poměrně časté rozhodnutí, protože se v prvé řadě hledí především na pořizovací cenu vrat. Na to, aby provoz v daném výrobním (nebo jakémkoli jiném) provozu spolehlivě fungoval, je to však málo. V prvé řadě by se mělo pečlivě zvážit, jaké zatížení vrata čeká. A není to jen o počtu cyklů, který vrata musejí zvládnout, ale i o rychlosti jejich otevírání, protože pomalá vrata brzdí logistické procesy a v dnešní době drahých energií také významně přispívají k únikům tepla z vytápěných hal. To provozovatele hal stojí v celkovém součtu nezanedbatelné částky, které se dají investovat mnohem smysluplněji. 

S ohledem na modernizaci a kontinuální zlepšování výrobních procesů ve společnosti, včetně těch logistických, jsme museli v průběhu času řešit také otázku vratových systémů. Začali jsme se totiž potýkat s jejich malou spolehlivostí a zejména nízkou rychlostí. Instalace sekčních vrat v počátcích vývoje firmy se proto nyní ukazuje jako volba, která je zcela nevyhovující našim současným potřebám, navíc z důvodu častých oprav a nákladných servisů. Proto jsme se rozhodli sekční vrata postupně nahradit těmi rychloběžnými. Výsledkem je zrychlení logistických procesů a nižší náklady na opravy. Navíc nám systém rychloběžných vrat pomáhá udržet optimální teplotní pracovní podmínky pro naše zaměstnance v některých částech výroby, zejména tam, kde je vyšší frekvence logistických operací. Samozřejmě pomáhá také chránit citlivé moderní technologie na vstřikolisovně plastů, aby nedocházelo k rychlému proudění vzduchu z venkovního prostředí směrem dovnitř. 

Pavel Uhlík, Leifheit

Na limity sekčních vrat v provozu narazili i v Blatné. Sklad a výrobní hala jsou velmi frekventovaná a vytížená místa, kde sekční vrata přestala nárokům provozu stačit. Kromě pomalého otevírání se k sekčním vratům také často musel volat servis, protože vysoká zátěž znamenala i časté poruchy a tím prostoje i vysoké náklady na servis. 

Spolehlivá rychloběžná vrata a garantované počty cyklů 

Pomalé otevírání vrat také významně zpomalovalo logistické procesy ve firmě. To mělo za následek i to, že v mnoha případech se vrata ani nezavírala – než aby se čekalo na jejich pomalé otevření a následné zavření, nechávala se otevřená. Kromě úniků tepla vznikal také nepříjemný průvan, který zhoršoval pracovní podmínky uvnitř haly. Proto se hledalo řešení, které by procesy zrychlilo a eliminovalo i zbytečné ztráty energií. Východiskem byla instalace rychloběžných vrat EFA-STR. Tato vrata jsou velmi rychlá a spolehlivá, dosahují rychlosti až 4 m/s a mají roční garanci 250 tisíc otevření a zavření. První vrata byla instalována v roce 2015 a za osm let bezproblémového provozu mají za sebou více než 600 tisíc otevíracích cyklů. 

Na základě dobrých zkušeností s prvními instalovanými vraty EFAFLEX se v Blatné rozhodli postupně nahrazovat nevyhovující sekční vrata právě rychloběžnými od společnosti EFAFLEX. Od roku 2015 do současnosti tak bylo ve výrobním areálu společnosti Leifheit instalováno jedenáctero rychloběžných vrat EFAFLEX: 10 kusů vrat EFA-STR a 1 kus EFA-SST ECO. Vrata jsou umístěna na různých místech provozu, který je plně automatizovaný. 

Rychloběžná vrata jsou konstruována na vysoké zatížení, a proto patří na ta nejvytíženější místa ve firemních provozech. Bohužel často se stává, že na těchto místech jsou instalována vrata sekční, která jsou sice levnější, ale v náročných podmínkách nedokážou obstát a zdržují logistické procesy ve firmách. Následuje tak jejich výměna a instalace rychloběžných vrat, která jsou spolehlivá i v těch nejnáročnějších podmínkách. To byl případ i blatenského výrobního areálu, kde byla sekční vrata nahrazena právě těmi rychloběžnými. 

Ladislav Mašek, EFAFLEX

Vrata odolná proti průvanům a podtlakům 

Kromě rychlosti, spolehlivosti a vysokého ročního počtu cyklů se vrata EFA-STR mohou pyšnit ještě jedním unikátem. Tím je vysoká odolnost proti průvanům, podtlakům i přetlakům, která je důležitá na řadě míst. V Blatné je to provoz vstřikolisovny, kde pro bezproblémovou výrobu nesmí být žádný průvan, který by ohrozil její chod. Stejně tak na vybraných místech provozu probíhají procesy odsávání, při kterých vzniká podtlak, který působí i na vrata. I s tímto si vrata EFA-STR, na rozdíl od původních sekčních, poradí. Provozy v blatenském závodě jsou plně automatizované. EFAFLEX ve společnosti LEIFHEIT


Ve výrobním areálu v jihočeské Blatné je 11 kusů rychloběžných vrat.
První vrata EFAFLEX byla v areálu instalována v roce 2015.
10 kusů vrat EFA-STR s rychlostí otevírání až 4 m/s a roční garancí až 250 tisíc otevíracích cyklů.
1 kus vrat EFA-SST ECO s rychlostí otevírání až 1,5 m/s a roční garancí 200 tisíc otevíracích cyklů.

LEIFHEIT BLATNÁ

Firma LEIFHEIT působí na trhu od roku 1959
Společnost vyrábí řadu potřeb pro domácnosti, mezi které patří zejména kuchyňské potřeby a prostředky na čištění a úklid, sušení i žehlení.
Produkty společnosti využívají zákazníci v 80 zemích světa.
Výrobní závod v Blatné zahájil provoz v roce 1995.
Na českém a slovenském trhu působí jako prodejce značek Leifheit, Soehnle a Spirell
Sdílet

Zajímavosti

Dvoje nejvíce zatížená vrata EFAFLEX ve výrobním areálu Leifheit mají za sebou při spolehlivém provozu již více než 600 tisíc cyklů.
Rychloběžná vrata EFAFLEX jsou v Blatné instalována nejen pro svou vysokou rychlost, ale také pro vysokou odolnost proti průvanům a přetlakům. Tato odolnost je třeba důležitá na řadě míst provozu, zejména pak ve vstřikolisovně, kde nesmí být žádný průvan.

Proč mít vrata od Efaflexu

 1. Unikátní rychloběžný vratový systém
 2. Nejrychlejší vrata na trhu
 3. Možnost výběru z 65 typů vrat
 4. Certifikace vrat pro jednotlivé segmenty
 5. Individuální velikost vrat
 6. Výroba největších vrat na trhu se zvýšenou odolností proti větru
 7. Dokonalé těsnění vrat
 8. Splnění individuálních požadavků pro každý výrobní prostor
 9. Výroba vrat přímo v České republice
 10. Spolehlivý provoz při počtu až 250 tisíc cyklů za rok
 11. Vlastní servis zajišťovaný přímo pracovníky Efaflexu
 12. Výroba většiny náhradních dílů do 24 hodin

Galerie

Chci vědět více