Slovník pojmů

B
Bezdotykový snímač
Slouží k ovládání vrat ve speciálních prostorech, zejména pak v čistých prostorech.
C
Crash systém EFA-ACS
V případě nárazu samoopravitelný list vrat. Princip je jednoduchý – při kolizi jsou lamely vratového listu bez poškození vytlačeny z vedení vrat. Řízení vrat diagnostikuje náraz a zahájí proces samoopravy, který spočívá v pomalém otevření vrat, při němž se lamely vratového listu navedou zpět do vedení vrat.
D
Dotykové tlačítko
Standardní tlačítko sloužící k otevírání vrat.
E
EFA-SCAN®
Laserový skener snímající celou oblast před vraty. Jeho součástí je také inteligentní rozpoznávání směru pohybu, které zvyšuje bezpečnost a zároveň zamezuje zbytečnému otevírání vrat.
EFA-TLG®
Bezpečnostní systém, kde křížící se infračervené paprsky vytvářejí plošnou světelnou mříž, která bezdotykově zjistí i nejmenší překážky. Montuje se přímo do bočních vedení vrat.
F
Frekvenční měnič
Zařízení sloužící k regulaci otáček motoru (jeho rychlosti) změnou frekvence (kmitočtu) střídavého napětí. Zvyšuje plynulost a rychlost otevírání vrat.
I
Indukční smyčka
Slouží k otevírání vrat. Zařízení v zemi pracující na principu elektromagnetické indukce (tj. reaguje pouze na kovové předměty).
Infračervený hlásič přítomnosti
Senzor slouží k otevírání vrat na základě detekce pohybu pomocí infračerveného záření.
K
Komorové řízení
Vzájemné propojení vrat, kdy se jedny otevřou až v okamžiku, kdy jsou druhé bezpečně zavřeny. Kromě zvýšení bezpečnosti brání také průvanu na pracovišti.
Kontaktní lišta
Bezpečnostní lišta umístěná na spodní lamele vratového listu. V případě kolize s jiným předmětem se vrata zastaví a zahájí proces otevření vrat.
L
Lamela
Základní element vratového listu – může být zateplená, nezateplená, prosvětlovací, větrací a další.
Lamela EFA-CLEAR
Dvoustěnná průhledná lamela z akrylátového skla, která zajistí průhled skrz vrata.
Lamela EFA-THERM
Tepelně izolační lamela s přerušeným tepelným mostem pro zateplení provozu a zásadní úspory energií.
Lamela větrací
Lamela s otvory zajišťujícími přístup vzduchu.
N
Nízké nadpraží
Vratový list se nenavíjí do spirály, ale najíždí rovně pod strop. Vhodné pro prostory, kde je nad vraty jen málo místo. Nejčastěji se používá hlavně v podzemních garážích a parkovacích domech.
Nouzové odblokování vrat
Slouží k ručnímu otevření vrat v případech výpadku energie.
P
Pružiny
Vyvažují váhu vratového listu a pomáhají motoru při otevírání vrat. Počet a délka jsou individuální podle typu a velikosti vrat.
R
Radarový hlásič přítomnosti
Senzor sloužící k otevírání vrat na základě elektromagnetického záření – reaguje jak na osoby, tak na stroje.
Rozvaděč EFA-TRONIC
Mikroprocesorová řídící jednotka vrat.
S
Spirála
Vratový list se nenavíjí na hřídel, ale je bezdotykově veden v patentovaném spirálovém vedení EFAFLEX.
Spirála kruhová
Nejčastější a nejlepší řešení při dostatku místa nad vraty.
Spirála oválná
Oválný konstrukční tvar spirály šetří místo a používá se v místech s omezeným prostorem pro zabudování vrat.
Světelná závora
Elektronicko-optický bezpečnostní prvek umístěný v pojezdové dráze vratového listu zajišťující přerušení světelného paprsku, objeví-li se v prostoru vrat překážka.
T
Tahový spínač
Lano / šňůra vysící ze stropu či konzole před vraty. Slouží k předání impulzu vratům na jejich otevření.
Tepelná izolace
Teplota uvnitř budovy zůstává konstantní. Do prostoru za vraty neproniká nežádoucí teplo či chlad.
U
UPS
Náhradní zdroj elektrické energie – akumulátor.
V
Vrata EFA-SRT® EC
Rychloběžná rolovací vrata Easy Clean se snadným čištěním pro potravinářské provozy.
Vrata EFA-SST®
Zateplená rychloběžná spirálová vrata.
Vrata EFA-SST®-PS
Rychloběžná vrata pro parkovací systémy.
Vrata EFA-STR®
Rychloběžná spirálová turbovrata s pružným vratovým listem z PVC.
Vrata EFA-STT®
Rychloběžná spirálová vrata s plně průhledným vratovým listem.
Vrata pro čisté prostory
Vrata splňující maximální hygienické požadavky, například pro použití ve farmaceutickém nebo potravinářském průmyslu.
Vrata průmyslová
Vrata pro náročný každodenní provoz ve ztížených podmínkách. Splňují požadavky na vyšší odolnost, vysokou četnost otevírání a bezpečnost. Mohou být různého provedení – například rolovací nebo skládací.
Vrata rolovací
Nejčastěji vnitřní vrata oddělující určité provozy či pracoviště. Závěs se navíjí na sebe a je tvořen pružným PVC.
Vrata rychloběžná
Vrata, která jsou násobně rychlejší než sekční vrata. Rychlosti v rozmezí od 0,5 do 4,0 m/s umožňují velmi rychlé otevírání a zavírání vrat. Tím šetří energie a zrychlují logistické procesy ve firmách.
Vrata sekční
Vrata s rozděleným vratovým listem na "sekce", nejčastěji o výšce 60 cm, s rychlostí otevírání nejčastěji 0,1- 0,2 m/s.
Vrata skládací
Horizontálně skládající se vratový list.
Vrata spirálová
Vratový list se navíjí do spirály a vrata se tak otevírají tiše a bez opotřebení.
Vrata vnitřní
Vrata vhodná do vnitřních prostor bez požadavku na tepelnou izolaci, například k oddělení jednotlivých pracovišť.
Vrata vnější
Vrata vhodná do vnějšího opláštění budov ve většině případů s požadavkem na tepelnou izolaci, například k uzavření hal.
Vratový list
Výplň prostoru vrat mezi zárubněmi vrat.
Vratový závěs
Výplň prostoru vrat mezi zárubněmi vrat.
Z
Zárubeň
Boční rámy vrat, které tvoří jejich nosnou konstrukci a je v nich veden vratový list. Označují se také hovorovým výrazem „futra“.