V hlubinách i na povrchu – Ferrit

O tom, jak to chodí v dolech nebo v podzemí, se toho ví málo. A přitom se jedná o nesmírně zajímavé odvětví, které stovky let přispívá k prosperitě regionů i států. Své o tom ví i firma FERRIT, která se už téměř tři desítky let úspěšně věnuje komplexnímu řešení dopravy osob i materiálů v podzemí. Díky své vlastní vývojové základně, široké síti poboček i servisních center a především díky vysoké odbornosti vlastních pracovníků úspěšně působí na nejvyspělejších důlních trzích světa. Své pevné místo v úspěchu firmy mají i vrata EFAFLEX.

Provoz pod zemí

Důlní provoz může být velmi pestrý. Přeprava materiálu a osob probíhá ve všech typech důlních děl – v dolech uhelných i rudných a stejně tak v podzemním stavitelství při výstavbě tunelů metra či podzemních kolektorů. To vše FERRIT dokáže bezpečně a spolehlivě zabezpečit svou produkcí, kam patří závěsné transportní systémy, pozemní kolejová doprava nebo stroje a zařízení na pásovém a kolovém podvozku. FERRIT také zajišťuje vývoj a výrobu kompletního sortimentu důlních strojů a zařízení, které jsou certifikovány pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu plynů a uhelného prachu. A jakou roli v tom všem hrají vrata EFAFLEX? Významnou. Nejdůležitější úlohy zde hrají spolehlivost a špičková izolace vrat a také jejich nadstandardní rychlost. Ta pomáhá správnému tempu a plynulosti provozu a minimalizuje ztráty tepla.

Venkovní i vnitřní vrata. Maximální rychlost a nejlepší zateplení

Ve Ferritu mají vrata firmy EFAFLEX už více než 10 let, v současné době jsou v areálu firmy umístěna vrata speciální, vnější i vnitřní. Speciální skládací vrata řady EFA-SFT, která jsou nyní nainstalována celkem šestery, se otevírají do stran výjimečnou rychlostí 2,5 m/s a jsou umístěna ve výrobních a servisních halách. Skládací vrata byla vyvrata zejména proto, že umožňují průchod závěsného systému skrze zavřená vrata a otevírání do šířky zajišťuje okamžitou plnou průjezdnou výšku. Výroba (včetně servisu) vozíků je totiž specifická – celý proces včetně jejich testování probíhá jak ve výrobních halách firmy, tak i na speciálním testovacím polygonu. Ten je postaven mimo provozní haly, se kterými je však propojen důmyslným závěsným systémem. Tvoří uzavřený okruh, který nepřerušují ani zavřená skládací vrata. Všechny vozíky, nové i servisované, tak nejdříve projíždějí vytápěnými halami se stabilní teplotou a poté je opouštějí pro testování na polygonu, aby se pak vrátily zpět do hal. To přináší vlastně dvojnásobnou zátěž vrat EFAFLEX při porovnání s běžnými procesy, kdy produkce putuje jen jedním směrem. Rychlost otevírání je tak klíčová a významným způsobem pozitivně ovlivňuje hospodaření s energiemi. Další předností jsou laserové senzory, které hlídají bezpečný výjezd vozíků a které dokážou spolehlivě vyhodnocovat i směr jejich pohybu. Vrata se otevírají opravdu jen tehdy, když vozíky směřují na testovací polygon. Pohyb vozíků po hale v blízkosti vrat tak neznamená jejich zbytečné otevření, jak se může stát u méně sofistikovaných systémů.

"Konkurence na světových trzích je obrovská. Pro úspěch firmy je proto potřeba věnovat maximální pozornost i zdánlivým maličkostem, jako jsou rychlost otevírání vrat nebo jejich izolace. Vrata EFAFLEX jsou spolehlivá, jasně nejrychlejší na trhu a také mají nejlepší izolaci. To nám každý rok šetří významné částky, které místo do provozu můžeme investovat do dalšího rozvoje"
Andrea Přikrylová, vedoucí správy majetku, FERRIT

V provozu je ve Ferritu také 25 klasických venkovních vrat typu EFA-SST s izolačními lamelami EFA-THERM s tím nejlepším zateplením. Důvodem instalace těchto vrat je opět hospodaření s energiemi (minimalizace úniku tepla) a zrychlení logistických procesů. Díky rychlému otevírání i zavírání se také zrychlilo navážení materiálu do výroby.

"Ferrit je firma úspěšná doma i v zahraničí. Jsme rádi, že se naše (nejen) speciální vrata osvědčují a spolehlivě pracují i ve velmi specifických podmínkách už více než 10 let. Hospodaření s energiemi je mantrou skoro každé větší firmy, ve Ferritu ale opravdu mají vše velmi dobře spočítáno a vědí, že investice do prémiové řady vrat je ekonomicky velmi výhodná."
Jan Šamaj, EFAFLEX

V areálu, konkrétně v servisní hale, jsou instalována také dvoje vnitřní vrata EFAFLEX. Ta oddělují vrata vnitřní a slouží k zabranění průvanu v hale a zlepšení pracovních podmínek pracovníků. Díky těmto vratům nejsou ničím rušeni a pracují v klidném prostředí.

Zajímavosti

Laserové senzory instalované na vratových systémech hlídají bezpečný pohyb a výjezd vozíků z hal. Dokážou spolehlivě vyhodnocovat směr pohybu vozíků a vrata otevírají opravdu jen tehdy, když vozíky směřují ven z haly na testovací polygon.

Ferrit

Česká společnost s celosvětovou působností
Na trhu od roku 1993
Nejvýznamnější produkt: závěsný dopravní systém, kterým firma získala vedoucí světové postavení
Široká síť poboček a servisních center tam, kde firma působí:
Rusko, Ukrajina, Kazachstán, Polsko, Slovensko, Čína, Vietnam, Mexiko, Kolumbie, Chile a další.
Svoje aktivity rozšiřuje do dalších zemí a kontinentů:
Jižní Afrika, Indonésie, Austrálie, Argentina a Indie

EFAFLEX ve Ferritu

EFAFLEX ve Ferritu – celkem 33 rychloběžných vrat EFAFLEX.
6× skládací vrata EFA-SFT s rychlostí otevírání 2,5 m/s
25× vnější rychloběžná spirálová zateplená vrata řady EFA-SST s izolačními lamelami EFA-THERM
2× vnitřní vrata pro oddělení vnitřních prostor (servisní hala)

Vrata EFA-SFT se otevírají velkými rychlostmi a jsou extrémně zatížitelná. Horizontální skládací pohyb rychloběžných skládacích vrat zajišťuje okamžitou
plnou průjezdnou výšku a umožňuje průchod závěsného systému skrze zavřená vrata. Vrata této série se vyznačují dobrými tepelně- a zvukověizolačními vlastnostmi. Jsou variabilní – volitelné je dělení křídel, umístění příček a výplně. Jejich výhodou je i malá potřeba místa pro instalaci.

Vrata EFA-SST jsou první sériově vyráběná vrata s izolačními lamelami EFA-THERM. List vrat je mimořádně robustní, s dlouhou životností a výjimečnou tepelnou a zvukovou izolací. Při požadavcích na prosvětlení je možné do listu vrat EFA-SST namontovat libovolné množství průhledných lamel EFA-CLEAR z akrylového skla.

Proč mít vrata od Efaflexu

 1. Unikátní rychloběžný vratový systém
 2. Nejrychlejší vrata na trhu
 3. Možnost výběru z 65 typů vrat
 4. Certifikace vrat pro jednotlivé segmenty
 5. Individuální velikost vrat
 6. Výroba největších vrat na trhu se zvýšenou odolností proti větru
 7. Dokonalé těsnění vrat
 8. Splnění individuálních požadavků pro každý výrobní prostor
 9. Výroba vrat přímo v České republice
 10. Spolehlivý provoz při počtu až 250 tisíc cyklů za rok
 11. Vlastní servis zajišťovaný přímo pracovníky Efaflexu
 12. Výroba většiny náhradních dílů do 24 hodin